Thông Tin Đơn Vị - HỌ VĂN VIỆT NAM
BạnHọcLớp.vn

Trang nhất » Thông Tin Đơn Vị

Hiện có 26 Thành viên thuộc Đơn vị "Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế"

Nhập họ tên Thành viên cần tìm!
Danh sách Thành viên thuộc Đơn vị "Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế"
Họ tên Đơn vị Chức vụ Email
Văn Viết Thiện
Họ tên Văn Viết Thiện
Ngày sinh 09/06/1950
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Văn Viết-Hà Trung-Vinh Hà - Phú Vang-Thừa Thiên Huế
Chỗ ở hiện nay 27118 Trinity Bend San Antonio TX 78261-2660
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Chủ Tịch Ban Chấp Hành
Điện thoại 2105444421
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Chủ Tịch Ban Chấp Hành  
Văn Đình Thường
Họ tên Văn Đình Thường
Ngày sinh 00/00/0000
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ 110 Đặng Thái Thân-tp Huế
Chỗ ở hiện nay 110 Đặng Thái Thân-tp Huế
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành
Điện thoại 0982530547
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành  
Văn Tiến Đăng
Họ tên Văn Tiến Đăng
Ngày sinh 00/00/0001
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ 156 Hùng Vương-tp Huế
Chỗ ở hiện nay 156 Hùng Vương-tp Huế
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Uỷ Viên BCH Kiêm Thư Ký TVTTH
Điện thoại 0903570132
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Uỷ Viên BCH Kiêm Thư Ký TVTTH  
Văn Đình Nhơn
Họ tên Văn Đình Nhơn
Ngày sinh 00/00/0002
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ An Bằng-Vinh An
Chỗ ở hiện nay An Bằng-Vinh An
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành
Điện thoại 0945878982
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành  
Văn Công Đầu
Họ tên Văn Công Đầu
Ngày sinh 00/00/0003
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Viễn trình-phú Đa
Chỗ ở hiện nay Viễn trình-phú Đa
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0169466.4491
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Đức Lợi
Họ tên Văn Đức Lợi
Ngày sinh 00/00/0004
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Hà Trung-Vinh Hà
Chỗ ở hiện nay Hà Trung-Vinh Hà
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0985472.265
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Viết Đuồi
Họ tên Văn Viết Đuồi
Ngày sinh 00/00/0005
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Hà Trung-Vinh Hà
Chỗ ở hiện nay Hà Trung-Vinh Hà
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0972738285
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Bạt Toàn
Họ tên Văn Bạt Toàn
Ngày sinh 00/00/0006
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Vân Thê-Thuỷ Thanh
Chỗ ở hiện nay Vân Thê-Thuỷ Thanh
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0905984452
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Hữu Dũng
Họ tên Văn Hữu Dũng
Ngày sinh 00/00/0007
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Sơn Tùng Thượng-Phong Hiền
Chỗ ở hiện nay Sơn Tùng Thượng-Phong Hiền
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0946599133
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Phước Thọ
Họ tên Văn Phước Thọ
Ngày sinh 00/00/0008
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Cổ Tháp-Quảng Vinh
Chỗ ở hiện nay Cổ Tháp-Quảng Vinh
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 01654944294
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Hữu Quái
Họ tên Văn Hữu Quái
Ngày sinh 00/00/0009
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Sơn Tùng Hạ- Quảng Vinh
Chỗ ở hiện nay Sơn Tùng Hạ- Quảng Vinh
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0906416521
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Hữu Thành
Họ tên Văn Hữu Thành
Ngày sinh 00/00/0010
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Mỹ Thạnh- Quảng Vinh
Chỗ ở hiện nay Mỹ Thạnh- Quảng Vinh
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Uỷ Viên BCH Kiêm Thủ Quỹ TVTTH
Điện thoại 01638284958
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Uỷ Viên BCH Kiêm Thủ Quỹ TVTTH  
Văn Đình Tất
Họ tên Văn Đình Tất
Ngày sinh 00/00/0011
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Lai Trung-Quảng Vinh
Chỗ ở hiện nay Lai Trung-Quảng Vinh
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Phó Chủ Tịch BCH- Kiêm Trưởng Ban Văn Hoá TVTTH
Điện thoại 0968230324
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Phó Chủ Tịch BCH- Kiêm Trưởng Ban Văn Hoá TVTTH  
Văn Đình Hựu
Họ tên Văn Đình Hựu
Ngày sinh 00/00/0012
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Lai Trung-Quảng Vinh
Chỗ ở hiện nay Lai Trung-Quảng Vinh
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 01687130853
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Đình Hoá
Họ tên Văn Đình Hoá
Ngày sinh 00/00/0013
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Lai Trung-Quảng Vinh
Chỗ ở hiện nay Lai Trung-Quảng Vinh
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 01638834383
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Đức Huấn
Họ tên Văn Đức Huấn
Ngày sinh 00/00/0014
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Phong Lai-Quảng Thái
Chỗ ở hiện nay Phong Lai-Quảng Thái
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Uỷ Viên BCH Kiêm Tổng Thư Ký TVTTH
Điện thoại 0984894617
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Uỷ Viên BCH Kiêm Tổng Thư Ký TVTTH  
Văn Đình Thọ
Họ tên Văn Đình Thọ
Ngày sinh 00/00/0015
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Vĩnh Xương-Điền Môn
Chỗ ở hiện nay Vĩnh Xương-Điền Môn
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0982676998
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Đình Quang
Họ tên Văn Đình Quang
Ngày sinh 00/00/0016
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Trung Đồng Đông (Thuận An)
Chỗ ở hiện nay Trung Đồng Đông (Thuận An)
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 01268842951
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Công Minh
Họ tên Văn Công Minh
Ngày sinh 00/00/0017
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Thế Chí Tây- Điền Hoà
Chỗ ở hiện nay Thế Chí Tây- Điền Hoà
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 01263543867
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Bá Di
Họ tên Văn Bá Di
Ngày sinh 00/00/0018
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Quảng Công-Quảng Điền
Chỗ ở hiện nay Quảng Công-Quảng Điền
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0914052034
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Quế Thành
Họ tên Văn Quế Thành
Ngày sinh 00/00/0019
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Vĩnh Trị-Hải Dương
Chỗ ở hiện nay Vĩnh Trị-Hải Dương
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0914052035
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Công Huế
Họ tên Văn Công Huế
Ngày sinh 00/00/0020
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ La Vân Thượng-Quảng Điền
Chỗ ở hiện nay La Vân Thượng-Quảng Điền
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0914052036
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Đình Thọ
Họ tên Văn Đình Thọ
Ngày sinh 00/00/0021
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ A Lưới
Chỗ ở hiện nay A Lưới
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 01213540577
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Hữu Tín
Họ tên Văn Hữu Tín
Ngày sinh 00/00/0022
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Phan Đình Phùng. Tp Huế
Chỗ ở hiện nay Phan Đình Phùng. Tp Huế
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Uỷ Viên BCH Kiêm Văn Hoá Tổ Chức TVTTH
Điện thoại 0914084194
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Uỷ Viên BCH Kiêm Văn Hoá Tổ Chức TVTTH  
Văn Viết Thới
Họ tên Văn Viết Thới
Ngày sinh 00/00/0023
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ Hà Trung-Vinh Hà
Chỗ ở hiện nay Hà Trung-Vinh Hà
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 01647650195
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
Văn Tiến Khai
Họ tên Văn Tiến Khai
Ngày sinh 00/00/0024
Giới tính Nam
Quê quán(chi họ An Bằng-Vinh An
Chỗ ở hiện nay An Bằng-Vinh An
Đơn vị Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế
Chức vụ Ủy Viên Ban Chấp Hành
Điện thoại 0914061991
Ban Chấp Hành Tộc Văn Thừa Thiên Huế Ủy Viên Ban Chấp Hành  
 

Facebook_commentnam linh chi nam linh chi huu co quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ dược phẩm thiên nhiên nấm linh chi nấm linh chi làm đẹp da nấm linh chi chữa mất ngủ nam linh chi nấm linh chi giải độc gan