Phả Ký Tộc Văn Làng Vĩnh Xương- Phong Điền- TTH - HỌ VĂN VIỆT NAM
BạnHọcLớp.vn

Trang nhất » Tin Tức » Chi Họ Văn_Thừa Thiên Huế

Phả Ký Tộc Văn Làng Vĩnh Xương- Phong Điền- TTH

Thứ bảy - 14/01/2012 12:10
Phả Ký Tộc Văn Làng Vĩnh Xương- Phong Điền- TTH

Phả Ký Tộc Văn Làng Vĩnh Xương- Phong Điền- TTH

Phả ký của 22 Tộc Văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa lên trang web của Họ Văn Việt Nam. Nhằm cho con cháu trong Tỉnh đi sinh sống tại tại các tỉnh trong nước và ngoài nước, hiểu rõ về nguồn gốc gần gũi của mình, hướng về Tổ Tiên cùng nhau gúip sức xây dựng Họ Tộc ngày càng phồn vinh. Để con cháu Tộc Văn TT-Huế biết được nguồn gốc Tổ Tiên mình tại tỉnh TT-Huế. BCH-HĐ Tộc Văn TT-Huế trích sao 7 đời Tiên Tổ của 22 Phái trong tỉnh. Bài viết này được đăng nhiều kỳ, mỗi kỳ cho một chi-phái trong tỉnh. Xin bà con trong Tộc theo dõi

HỘI ĐỒNG TỘC VĂN THỪA THIÊN HUẾ

BAN CHẤP HÀNH

LÀNG VĨNH XƯƠNG

PHẢ KÝ

TỘC VĂN ĐÌNH

-2010-

II.-HUYỆN PHONG ĐIỀN

Nhà thờ Tộc Văn tại Huyện Phong Điền

1.- Xã Điền Môn

2.- Xã Điền Hòa

3.- Xã Điền Hương

4.- Xã Phong Hiền.

HỌ VĂN LÀNG VĨNH XƯƠNG

Làng Vĩnh Xương thuộc xã Điền Môn huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Làng có nhà thờ Họ Tộc Văn Đình. Họ có gia phả được sao lại bằng chữ Quốc ngữ và ghi đời thứ II và lập phả đến đời thứ X. Theo Ông Văn Đình Thọ hậu duệ đời Thứ IX thì Tộc Văn Đình này xuất xứ từ Phái IV thuộc Tộc Văn Phong Lai-Quảng Điền. Ngày trước Ngài Tiên Tổ Văn Đình Hà đã cùng vợ con sang định cư tại làng Vĩnh Xương khoảng năm 1740. Cho đến nay Tộc Văn Đình Xĩnh Xương có được 11-12 đời. Sau ngày đất nước thống nhất, con cháu do tình hình kinh tế khó khăn đã đi tha hương làm ăn sinh sống tại các địa phương như Cà Mâu, Nghệ An, Vũng Tàu-Bà Rịa, Vùng Kinh Tế Mới Dacklac, Bình  THUẬN v.v…Đến ngày tảo mộ con cháu nội ngoại tề tựu vào khoảng trên 100 người. Họ có Nhà Thờ được tu sửa sau chiến tranh năm 1982.

TÔNG PHỔ TỘC VĂN –VĨNH XƯƠNG-ĐIỀN MÔN-PHONG ĐIỀN

Tộc Văn Đình tại Vĩnh Xương Phong Điền, xuất phát từ Phái IV Văn Đình Phong Lai. Đến định cư tại Vĩnh Xương-Phong Điền từ Ngài Văn Đình Hà là đời thứ V tại Phái IV Phong Lai. Đến làng Vĩnh Xương cho đến nay được 12 đời. Ước tính định cư vào năm 1685-1700 vào thời Trịnh-Nguyễn (Trịnh Bách và Chúa Nguyễn Phúc Tần)

Cho đến nay tổng số con cháu của Tộc Đình tại lànóg Vĩnh Xương-Phong Điền có khoảng ……….người. Trong đ

a/- Về độ tuổi:

 • Từ 80- 90 trở lên : …………… dân đinh trong họ.
 • Từ 70-80 : có ………… dân đinh trong họ.
 • Từ 60-70 : có …………. dân đinh trong họ.
 • Còn lại hơn ………. là trong độ tuổi học sinh và lao động chính .

b/- Về học vấn:

 • Phổ thông cơ sở: có ………… dân đinh trong họ.
 • Phổ thông trung học: có ……….. dân đinh trong họ.
 • Đại học: có ………… dân đinh trong họ.
 • Trên đại học: có ………… dân đinh trong họ.

c/- Về kinh tế:

 • Nông ngư nghiệp: có ……….. dân đinh trong họ.
 • Thương nghiệp và các dịch vụ khác: có ……..dân đinh trong họ.
 • Hành chánh sự nghiệp: có …………….. dân đinh trong họ.

(Sao 7 đời theo bản phả  Tộc Văn Đình làng Vĩnh Xương)

     (Phần Tiên Tổ các đời trên phụng tự tại Phái IV-Phong Lai-Quảng Điền, Chúng tôi xin trích phần phụng tự tại Vĩnh Xương-Phong Điền-BCH)

SINH HẠ:

I.-ĐỜI THỨ HAI

先祖:文廷河

Tiên Tổ : VĂN ĐÌNH HÀ  

Kỵ ngày: 25 tháng 7. Mộ táng tại: Đồng Dạ xứ

-Nguyên Phối: Hoàng Thị Say. Ngày kỵ mộ táng gia phả không ghi

-Kế Phối: Hoàng Thị Lũ. Ngày kỵ mộ táng gia phả không ghi

-Thứ Phối: Nguyễn Thị Thích. Kỵ ngày 12 tháng 6, không ghi mộ táng

-Trắc Phối: Hoàng Thị Hạo. Kỵ ngày 28 tháng 10, không ghi mộ táng

Sanh hạ:

1-Văn Đình Lại

4-Văn Thị Hiền

2-Văn Đình Lập

5-Văn Thị Ân

3-Văn Đình Vò

 

II.-ĐỜI THỨ BA

Do Ngài Văn Đình Hà sinh ha

先祖:文廷圩

Tiên Tổ : VĂN ĐÌNH VÒ  

Kỵ ngày: 04 tháng 5. Mộ táng tại: Đồng Dạ xứ

  -Nguyên Phối: Hoàng Thị Dương. Kỵ ngày 03 tháng chạp, không ghi mộ táng

Sanh hạ:

1-Văn Đình Mốc

4-Văn Thị Nhỏ

2-Văn Đình Mạng

5-Văn Thị Lại

3-Văn Thị Mau

 

III.-ĐỜI THỨ TƯ

Do Ngài Văn Đình Vò sinh ha

先祖:文廷沐

Tiên Tổ : VĂN ĐÌNH MỐC  

Kỵ ngày: 25 tháng 7. Mộ táng tại: Truông Cao cận giới Nhất Tây-Vĩnh Xương

-Nguyên Phối: Nguyễn Thị Tuế. không ghi mộ táng, ngày kỵ

-Kế phối : Hoàng Thị Lộc. Kỵ ngày 06 tháng 9. Mộ cùng chổ với Ông

Sanh hạ:

1-Văn Đình Cu

4-Văn Thị Lập

2-Văn Đình Siêu

5-Văn Thị Cấp

3-Văn Thị Dần

6- Văn Thị Cưu

IV.-ĐỜI THỨ NĂM

Do Ngài Văn Đình Mốc sinh ha

高祖:文廷鴝

Cao Tổ : VĂN ĐÌNH CU

Kỵ ngày: 26 tháng 8. Mộ táng tại: Cồn Ma-Nê xứ

-Nguyên Phối: Trần Thị Hiền. ngày kỵ : 01 tháng giêng

-Mộ táng tại : Cận giới Nhì Đông-Vĩnh Xương

Sanh hạ:

1-Văn Đình Nậy

5-Văn Thị Chót

2-Văn Đình Con

6-Văn vô danh

3-Văn Thị Chiu

7- Văn huyết sảo 2 vị

4-Văn Thị Chít

 

V.-ĐỜI THỨ SÁU

Do Ngài Văn Đình Mốc sinh ha

曾祖:文廷捺

Tằng Tổ: VĂN ĐÌNH NẬY

Kỵ ngày: 11háng 02.  táng tại: Cận giới Thượng, Triều Tây

-Nguyên Phối: Nguyễn Thị Ái. Kỵ ngày 12 tháng 5

-Mộ táng tại : Cận giới Nhì Tây Vĩnh Xương.

Sanh hạ:

1-Văn Đình Láng

7-Văn Đình Thức

2-Văn Đình Lai

8-Văn vô danh

3-Văn Đình Luyến

9-Văn Đình Chít

4-Văn Dình vô danh

10-Văn Đình Thí

5-Văn Đình Vẹn

11-Văn Thị Mót

6-Văn Đình Đơn

12-Văn Thị vô danh

VI-ĐỜI THỨ BẢY

Do Ngài Văn Đình Nậy sinh hạ

顯祖:文廷廊

Hiển Tổ : VĂN ĐÌNH LÁNG

Kỵ ngày: 08 thàng giêng: Mộ táng tại Cận giới Hạ triều Tây

-Nguyên Phối: Trần Thị Don. Người làng Mỹ Xá.

Sanh hạ:

1-Văn Đình Xuân

5-Văn Đình Khuyển

2-Văn Đình Xanh

6-văn Thị Manh

3-Văn Đình Lanh

7-Văn Thị vô danh

4-Văn Đình Chanh

 

顯祖:文廷萊

Hiển Tổ : VĂN ĐÌNH LAI

Kỵ ngày: 02 tháng 12, mộ táng tại cận giới Nhì Tây-Vĩnh Xương

-Nguyên Phối: Nguyễn Thị Dĩ. Người làng Thanh Hương.

     -Kỵ ngày : 12 tháng 7, mộ táng tại Độn Trẹt cận giới Nhì Tây-Vĩnh Xương

Sanh hạ:

1-Văn Đình Lệnh

6-Văn Đình Lành

2-Văn Đình Lạc

7-Văn Thị Mão

3-Văn Đình Đợt

8-Văn Thị Hảo

4-Văn Đình Phụng

9-Văn Thị Xạo

5-Văn Đình Vô danh

 

顯祖:文廷戀

Hiển Tổ : VĂN ĐÌNH LUYẾN

Kỵ ngày: 30 Tháng 12 Mộ táng tại cận giới Nhất Đông- Vĩnh Xương.

-Nguyên Phối: Nguyễn Thị Miều. Người làng Ưu Điềm.

-Thứ phối :    Đoàn Thị Huề. Người làng Ma-Nê

       -Kỵ ngày : 12 tháng 7, mộ táng tại Độn Trẹt cận giới Nhì Tây-Vĩnh Xương

Sanh hạ:

1-Văn Đình Tuyến (C)

1-Văn Đình Đái

2-Văn Đình Khuyến (C)

2-Văn Thị Thiết

3-Văn Đình Thông (C)

3-Văn Thị Hiến

顯祖:文廷院

Hiển Tổ : VĂN ĐÌNH VẸN

Kỵ ngày: 13 Tháng 02, Mộ táng tại cận giới Nhất Đông- Vĩnh Xương.

顯祖:文廷單

Hiển Tổ : VĂN ĐÌNH ĐƠN

Kỵ ngày: 06 Tháng 6. Mộ táng tại cận giới Nhất Tây-Vĩnh Xương.

-Nguyên Phối: Nguyễn Thị Cháu. Người trong làng.

-Kỵ ngày : 09 tháng 8, mộ táng gia phổ chưa ghi

Sanh hạ:

1-Văn Đình Sâm

7-Văn Thị Thảo

2-Văn Đình Bội

8-Văn Thị Mùi

3-Văn Thị vô danh 2 vị

9-Văn Tảo vong 2 vị

4-Văn Thị Phó

10-Văn Thị Dung

5-Văn Thị Em

11-Văn Đình Tam

6-Văn Thị Thược

12-Văn Đình Viện

顯祖:文廷哳

Hiển Tổ : VĂN ĐÌNH CHÍT

Kỵ ngày: 13 Tháng 02, Mộ táng tại cận giới Nhất Đông- Vĩnh Xương.

顯祖:文廷試

Hiển Tổ : VĂN ĐÌNH THÍ

Tác giả bài viết: Văn Viết Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tộc văn, trong tỉnh

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


nam linh chi nam linh chi huu co quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ dược phẩm thiên nhiên nấm linh chi nấm linh chi làm đẹp da nấm linh chi chữa mất ngủ nam linh chi nấm linh chi giải độc gan