Phả ký Họ Văn - Làng An Bằng- Phú Vang - HỌ VĂN VIỆT NAM
BạnHọcLớp.vn

Trang nhất » Tin Tức » Chi Họ Văn_Thừa Thiên Huế

Phả ký Họ Văn - Làng An Bằng- Phú Vang

Thứ ba - 10/01/2012 15:10
Phả ký của 22 Tộc Văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa lên trang web của Họ Văn Việt Nam. Nhằm cho con cháu trong Tỉnh đi sinh sống tại tại các tỉnh trong nước và ngoài nước, hiểu rõ về nguồn gốc gần gũi của mình, hướng về Tổ Tiên cùng nhau gúip sức xây dựng Họ Tộc ngày càng phồn vinh. Để con cháu Tộc Văn TT-Huế biết được nguồn gốc Tổ Tiên mình tại tỉnh TT-Huế. BCH-HĐ Tộc Văn TT-Huế trích sao 7 đời Tiên Tổ của 22 Phái trong tỉnh. Bài viết này được đăng nhiều kỳ, mỗi kỳ cho một chi-phái trong tỉnh. Xin bà con trong Tộc theo dõi

HỘI ĐỒNG TỘC VĂN THỪA THIÊN HUẾ

BAN CHẤP HÀNH

LÀNG AN BẰNG

PHẢ KÝ

TỘC VĂN TẤN

-2010-

(BBT mới nhận được tư liệu của Tộc Văn Tấn)

HỌ VĂN LÀNG AN BẰNG-PHÚ VANG

Văn Viết Thiện

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

I.Bối cảnh xã hội và làng An Bằng được hình thành

Theo bài viết của Ông Văn Đình Xuân về bối cảnh xã hội và làng An Bằng được hình thành trong cuốn AN BẰNG LÀNG XƯA TÍCH CŨ và tư liệu lịch sử dân tộc. Chúng tôi xin tóm lược sự hình thành của làng An Bằng như sau:

Nguyên vào cuối thế kỷ thứ 16, Nguyễn Hoàng vào trấn thue Thuận Hóa (1558). Năm 1569, ông lại ra Thanh Hóa chầu vua Lê. Qua năm 1570, một số lái buôn người thôn An Ba, xã Cừ Hà, phủ Tân Bình (nay là Đồng Hới-Quảng Bình) đi thuyền ra buôn bán tại Thanh Hóa. Trong số đó có ba người Nguyễn Quý công, Trần Quý công, Hoàng Quý công. Ba vị này đứng ra tình nguyện dùng thuyền trường đà chở Chúa Tiên (Nguyễn Hoàng) vào Ái Tử, lại làm hướng đạo đưa Ngài đi đánh dẹp Mỹ Quận Công và tham gia trừ Lập Quận công Nguyễn Bạo (tướng của nhà Mạc). Sau khi xong việc, năm 1571 ba Ngài đưa vợ con và bạn bè vào miền biển huyện Phú Vang, phủ Triệu Phong, lập nên làng xóm đặt tên là làng An Đôi. Nhờ có công lao phò tá, Chúa cho dân làng được miển thuế má, sưu dịch, hàng năm chỉ nộp cá cảm (cá cơm) làm lễ phẩm kỵ giỗ nơi tôn miếu. Họ được trưng miền ven bờ từ cửa Eo đến Cảnh Dương. Dưới thời Ngãi Vương Nguyễn Phúc Trăn (tức Nguyễn Phúc Thái 1687- 1691) vì kỵ tên húy của mẹ là bà Tống Thị Đôi, nên phường An Đôi được đổi thành An Bằng. Cái tên phường An Bằng thuộc tổng Diêm Trường, huyện Phú Vang ra đời từ đó.

Đến năm Minh Mạng thứ 20 (1839), theo cuộc cải cách làng xã, làng An Bằng thuộc về tổng Kế Mĩ và bắt đầu tổng kê dân số, đất đai, ghe thuyền để thu thuế. Làng An Bằng kể từ đó bắt đầu chịu mọi sưu thuế như những làng xã khác.

II.Các họ khai canh, khai khẩn của làng

Theo tờ khai các hiệu thần và các ngài khai canh của làng xã vào năm Duy Tân thứ 7 (1913), thì làng An Bằng không có hiệu thần, nhưng dân làng đã lập miếu thờ 3 vị thủy tổ khai canh làm thần làng, và được các ngài bấy giờ khai như sau:

- Vị thứ nhất: Nguyễn Quý công, húy là Lĩnh. (Có mộ phần và con, cháu tại làng).

- Vị thứ hai: Trần Quý công. (Không rõ tên húy và không có mộ phần, con cháu tại làng).

-Vị Thứ ba: Hoàng Quý công. (Không rõ tên húy và không có mộ phần, con cháu tại làng).

3 vị cùng thờ chung một miếu. (am Thành Hoàng).

          Theo Mục lục Hương Phổ ấp An Bằng, sau khi lập tờ khai năm Duy Tân thứ 7 (1913), các ngài được phong tặng như sau:

-    Khai canh Nguyễn Đại lang, sắc phong Dực Bảo Trung Hưng Tôn Thần.

-    Khai canh Trần Đại lang, sắc phong Dực Bảo Trung Hưng Tôn Thần. 

(Nguyên mộ phần và con, cháu đều không lưu truyền).

-    Khai canh Hoàng Đại lang, sắc phong Dực Bảo Trung Hưng Tôn Thần.

 (Nguyên mộ phần và con, cháu đều không lưu truyền).

Đến năm Khải Định thứ 2 (1917), làng được phong tặng thêm một vị khai canh, vì một trong những người xin chúa Tiên cho lập nghiệp ở vùng đất này có Trương Quý công, nhưng đã không khai trong lần khai năm Duy Tân thứ 7 (1913).

Vị khai canh thứ tư và 3 vị khai khẩn là:

 • Khai canh Trương Đại lang, sắc phong Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò Tôn Thần.
 • Khai khẩn Lê Văn Tần Đại lang, sắc phong Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò Tôn Thần.
 • Khai khẩn Văn Mô Đại lang, sắc phong Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò Tôn Thần.
 • Khai khẩn Đào Văn Chất Đại lang, sắc phong Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò Tôn Thần.

(Được biết, trong hồ sơ còn thấy một số đơn xin cấp sắc bằng đề năm Duy Tân thứ 3 (1909), vì sắc bằng cũ bị mưa bão làm hư-nát.)

 (Theo:  An Bằng Làng Xưa Tích Cũ –Văn Đình Xuân)

HỌ VĂN-ĐÌNH LÀNG AN BẰNG-VINH AN-PHÚ VANG

Văn Viết Thiện

Tộc Văn Đình (Ông Nhơn)

(Chưa cập nhật)

 

TỘC VĂN CÔNG AN BẰNG

(Chưa cập nhật)

HỌ VĂN-TIẾN LÀNG AN BẰNG-VINH AN-PHÚ VANG

Văn Viết Thiện

 

Nhà thờ Tộc Văn Tiến (Ông Chương)

Ghi Chú

Nguyên từ ngày 21 tháng 04 năm Giáp Ngọ 1954, Văn Tấn Tộc đồng Bổn Tộc: Các Ông Văn Tấn Nghĩa, Tấn Bi, Tấn Nhỏ, Tấn Đính, Tấn Vinh đồng tử tôn đẳng tái tu phổ chí.

Nhận thấy đã có phái 2 vô tự (trí thành biệt phổ tự, thế thứ nan trường) nên phái nhất được phân chia thánh hai phái như sau:

Phái I: Từ ngài Văn Tấn Giai từ đời thứ 7 trở về sau.

Phái II: Từ ngài Văn Tấn Lữ từ đời thứ 7 trở về sau.

Hai phái thờ tại nhà thờ phái đường để cúng kỵ.

(Lời ghi chú của gia phổ Họ Văn Tấn làng An Bằng)

PHẢ HỆ HỌ VĂN TẤN LÀNG AN BẰNG-PHÚ VANG

A.- PHẦN CHUNG

THỦY TỔ

文進財大郎

Thủy Tổ  :  VĂN TẤN TÀI – ĐẠI LANG

                                 Sinh, tử kỵ nhật (gia phổ không ghi)    Mộ táng tại : lăng mộ lầm Một xứ

            始祖 妣元配貴婆:    Thủy Tổ Tỷ nguyên phối Quý Bà (không rõ tên họ)

(gia phổ không ghi mộ táng, sanh tử, kỵ nhật)

I.- ĐỜI THỨ NHẤT

替祖: 文進核大郎

Thế Tổ  :  VĂN TẤN CÂY – ĐẠI LANG

Sinh, tử kỵ nhật, mộ táng (gia phổ không ghi)

            妣元配貴婆:    Thế Tổ Tỷ nguyên phối Quý Bà (không rõ tên họ)

(gia phổ không ghi mộ táng, sanh tử, kỵ nhật)

Sanh hạ: 由世次難詳   Do đời thứ không rõ.

替祖: 文進祿大郎

Thế Tổ  :  VĂN TẤN LỘC – ĐẠI LANG

Sinh, tử kỵ nhật, mộ táng (gia phổ không ghi)

            妣元配貴婆:    Thế Tổ Tỷ nguyên phối Quý Bà (không rõ tên họ)

(gia phổ không ghi mộ táng, sanh tử, kỵ nhật)

Sanh hạ:  由世次難詳   Do đời thứ không rõ.

替祖: 文進存大郎

Thế Tổ  :  VĂN TẤN TỒN – ĐẠI LANG

Sinh, tử kỵ nhật, mộ táng (gia phổ không ghi)

            妣元配貴婆:    Thế Tổ Tỷ nguyên phối Quý Bà (không rõ tên họ)

(gia phổ không ghi mộ táng, sanh tử, kỵ nhật)

Sanh hạ: 由世次難詳   Do đời thứ không rõ.

原前世次差失位難分,伏願先祖先靈祈相推讓。

Nguyên đời trước thất lạc khó phân biệt thứ tự, phục nguyện:

Xin tiên tổ tiên linh xin ngài phân nhượng.

II.- ĐỜI THỨ NHÌ

先祖考 : 文進竭

Tiên Tổ Khảo 1  :  VĂN TẤN KIỆT

Kỵ ngày: 23 tháng giêng

Mộ táng: Nghĩa trang Văn Tấn,Lầm Một xứ

            先祖妣元配阮氏妒  Tiên Tổ Tỷ nguyên phối: Nguyễn Thị Đố

Kỵ ngày: 24 tháng 02

Mộ táng: Nghĩa trang Văn Tấn,Lầm Một xứ

                        生下Sanh hạ:

 • 1-文進誠     (Văn Tấn Thành)
 •  

III.- ĐỜI THỨ BA

先祖考 : 文進

Tiên Tổ Khảo  :  VĂN TẤN THÀNH

Do Ông Văn Tấn Kiệt dĩ hạ

Kỵ ngày: 23 tháng 3

Mộ táng: Nghĩa trang Văn Tấn, Lầm Một xứ

            先祖妣元配黃氏道  Tiên Tổ Tỷ nguyên phối: Huỳnh Thị Đạo

Kỵ ngày: 16 tháng 8.

Mộ táng: Nghĩa trang Văn Tấn, Lầm Một xứ

                        生下Sanh hạ:

 • 1-文進森     (Văn Tấn Sum)
 • 3-文氏桂    (Văn Thị Quế)
 • 2-文進有位無名二人(H.v.v.d 2 người)
 •  

IV.- ĐỜI THỨ TƯ

先祖考 : 文進

Tiên Tổ Khảo  :  VĂN TẤN SUM

Do Ông Văn Tấn Thành dĩ hạ

Kỵ ngày: 21 tháng 5

Mộ táng: Nghĩa trang Văn Tấn, Lầm Một xứ

            先祖妣元配阮氏棋  Tiên Tổ Tỷ nguyên phối: Nguyễn Thị Cờ

Kỵ ngày: (gia phả không ghi)

Mộ táng: Nghĩa trang Văn Tấn, Lầm Một xứ

                        生下Sanh hạ:

 • 1-文進無名    (Văn Tấn vô danh)
 • 9-文進有位無名四人

Văn Tấn hữu vị vô danh 4 người

 • 2-文進得            (Văn Tấn Đắc)
 • 10-文氏洽    (Văn Thị Hiệp)
 • 3-文氏無名    (Văn Thị vô danh)
 • 4-文進劬            (Văn Tấn Cù)
 • 11-文有位無名    (Văn h.v.v.d)
 • 5-文進谷            (Văn Tấn Cốc)
 • 12-文氏盒    (Văn Thị Hạp)
 • 6-文氏良            (Văn Thị Lương)
 • 13-文氏德    (Văn Thị Hiếu)
 • 7-文氏寔           (Văn Thiệt)
 • 14-文進有位無名二人
 • Văn hữu vị vô danh 2 người
 • 8-文氏孝    (Văn Thị Hiếu)
 •  
 • 15-文氏桂    (Văn Thị Hạp)

HỌ VĂN CÔNG LÀNG AN BẰNG-VINH AN-PHÚ VANG

Văn Viết Thiện

Tộc Văn Công (ông Nhị)

(Chưa cập nhật)

HỌ VĂN-CÔNG LÀNG AN BẰNG-VINH AN-PHÚ VANG

Văn Viết Thiện

Tộc Văn Công (ông Huy)

(Chưa cập nhật)

Tác giả bài viết: VĂN VIẾT THIỆN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


nam linh chi nam linh chi huu co quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ dược phẩm thiên nhiên nấm linh chi nấm linh chi làm đẹp da nấm linh chi chữa mất ngủ nam linh chi nấm linh chi giải độc gan