Tộc Ước Tộc Văn Việt Nam - HỌ VĂN VIỆT NAM
BạnHọcLớp.vn

Trang nhất » Tin Tức » Phát triển dòng họ

Tộc Ước Tộc Văn Việt Nam

Thứ năm - 24/01/2013 00:19
TỘC VĂN VIỆT NAM-TỘC ƯỚC DỰ THẢO (dự thảo gồm: 8 Chương. 48 Điều)


TỘC VĂN VIỆT NAM
TỘC ƯỚC DỰ THẢO
(dự thảo gồm: 7 Chương. 47 Điều)


CHƯƠNG 1: TỘC ƯỚC
 
Điều 1: Những người mang HỌ VĂN VIỆT NAM hiện đang sinh sống trên đất nước VN và trên thế giới đều cùng một huyết thống. Các con cháu họ Văn tuyệt đối trung thành và có nghĩa vụ bảo vệ huyết thống của mình.


 Điều 2: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Tộc Văn : Văn hóa-Hiếu kính-Hòa thuận. Bảo toàn sự sinh tồn của nòi giống. Tuyệt đối không quan hệ vợ chồng , kết tình nghĩa thông gia với người cùng Tộc.


 Điều 3: Hiếu kính với Ông Bà, Tổ tiên - Kính trọng những người cao tuổi - Đoàn kết với anh em - Thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn và hoạn nạn.


 Điều 4: Giữ gìn tình làng nghĩa xóm - Quan hệ thân thiện với các họ tộc khác ở mỗi địa phương nơi mình đang sinh sống.
 
Điều 5:  Xem sự phát triển và phồn vinh của gia tộc, gắn liền với sự phát triển và phồn thịnh của xã hội, của đất nước và ngược lại. Ra sức học tập nâng cao trình độ văn hóa-nghiệp vụ chuyên môn cao, làm cho gia đình, gia tộc, đất nước ngày càng giàu đẹp.


Điều 6: Mỗi một thành viên của dòng Tộc Văn; quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa - ấm no – hạnh phúc. Giáo dục con cháu thành người có ích cho gia đình, cho gia tộc và biết cúng hiến cho xã hội đúng với truyền thống của Tổ tiên.


Điều 7: Truyền thống hiếu học của Tổ Tiên là nền tảng cho sự phát triển và phồn vinh của gia tộc. Mỗi một gia đình, Chi, Phái tuyệt đối không đễ một con , cháu nào trong các Chi, Phái của mình bị thất học; không được ôm sách đến trường.


Điều 8:   Khen thưởng và biểu dương các gia đình và con cháu đã có thành tích cao trong xây dựng và học tập. Kiểm điểm và phê bình các gia đình và con cháu đã vi phạm Tộc ước và pháp luật của Nhà nước .
 
Điều 9:  Tộc ước này đã được HĐ-TỘC VĂN VIỆT NAM thông qua - Và chỉ có Hội nghị của các vị trên mới có quyền sửa đổi. Tất cả mọi thành viên của Tộc Văn Việt Nam đều có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện đầy đũ Tộc ước này./.


CHƯƠNG 2: GIA LỄ
 
Gia lễ là: nghi lễ truyền thống hay tập tục riêng trong đạo hiếu đã được gia tộc ấn định mà các thế hệ sau phải tôn trọng và gìn giữ. Có lễ thì mới duy trì được trật tự gia tộc và trật tự xã hội; văn giỏi mà không lễ thì sinh kiêu căng, dũng mà không lễ thì sinh loạn động, trực mà không lễ thì mất lòng người, lễ mà không nhân thì chỉ là hình thức.


Điều 1: Nhà thờ Thái Thủy Tổ Tộc Văn tại Núi Sứ, Xã Mai Hùng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An là duy nhất, nơi để con cháu tộc Văn Việt Nam hành lễ thờ cúng tổ tiên.


Điều 2: Ban lễ nghi có nhiệm vụ giúp toàn tộc thực hiện các nghi thức cúng tế cổ truyền của tổ tiên sao cho "tế như tại", trang nghiêm, cảm hoá. Ban lễ nghi do HĐ TỘC VĂN VN thành lập

Điều 3: Tộc VĂN VIỆT NAM  có các ngày lễ sau đây: 
1. Lễ Nguyên đán nhằm các ngày 1, 2 âm lịch. 
2. Lễ Giỗ Tổ nhằm ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch. Và cứ 3 năm có một lần đại lễ. 
3. Lễ Báo Hiếu nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch. 
Ghi chú:
-Lễ Nguyên đán do Ban Trị sự nhà thờ lo dâng hương trong những ngày Tết và mở cửa Nhà thờ để con cháu ở xa có điều kiện về dâng hương.
-Ngày Lễ giổ Tổ đại lễ, các Chi Phái ở xa cần tổ chức để con cháu về dự, tất cả phải mặc lễ phục (trên70 tuổi mặc lễ phục y phục và áo rộng xanh, trung niên và Thanh Niên mặc Âu phục, trẻ em mặc áo trắng); về vật chất do ban trị sự quyết định theo khả năng tài chính con cháu đóng góp. Ngày đại lễ cũng là ngày tổ chức khen thưởng các cháu có thành tích học tập xuất sắc. 

Điều 4: Bài trí trong nhà thờ cần trang nghiêm, đơn giản và hợp lý theo truyền thống tổ tiên.
 
Điều 5:  Tộc Văn Việt Nam có số đệ thế cao đời. Để nhập Tổ của các Chi Phái trên toàn quốc tại Nhà thờ đại Tộc thì  các Chi Phái phải có số đời trên 20 đệ thế sau khi đã giử lại cho Chi Phái mình được 10 mươi đời  và được HĐGT xem xét.


CHƯƠNG 3: GIA PHONG
 
Gia phong là nếp nhà , là sự khẳng định của những suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của một cộng đồng gia đình, gia tộc về văn hóa gia đình, đã kéo dài qua nhiều thế hệ, được mọi người trong gia đình công nhận, tuân theo, thực hiện một cách tự giác gần như tập quán để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cộng đồng gia đình (gia tộc).   Rõ ràng, gia phong là sắc thái văn hóa của mỗi gia đình (gia tộc) có nền nếp, có văn hóa.
 
Điều 1: VĂN tộc ta trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử . Song vẫn không mờ đi: "Nhất Thiên Chính Khí Văn Phong Bắc - Vạn Đại Phi Cơ Sứ Lĩnh Nam.", ấy là nhờ Tiên tổ và các đời trước đã biết trân trọng gìn giữ Gia phong(bản sắc văn hoá) của tộc Văn chúng ta. Nay các thế hệ hôm nay và mai sau phải biết trân trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa đó.


Điều 2: Cha Mẹ trong các gia đình, các trưởng Chi, trưởng Phái, Ủy Viên-Hội Đồng Văn Tộc các Tỉnh có nhiệm vụ nắm vững nguồn gốc và truyền thống gia tộc để truyền đạt lại cho con cháu trong các ngày giỗ, tế lễ nhằm khơi dậy lòng tự hào với cội nguồn và truyền thống tốt đẹp của các Tiên Tổ, nỗ lực phấn đấu và xây dựng cuộc sống gia đình và gia tộc, văn hoá ấm no hạnh phúc, chăm lo cho con cháu học hành thành đạt.


Điều 3: Các Chi Phái các tỉnh ở xa, cần tổ chức cho con cháu hành hương về cội nguồn tham dự các lế tế, như là giải pháp duy trì và phát triển gia phong, chuẩn bị cho thế hệ kế thừa. 


Điều 4: Các gia đình cần xây dựng gia đình văn hoá theo tiêu chuẩn phường xã, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của nhà nước, làm tốt các điều của gia tộc quy định trong Tộc ước.


 Điều 5: Trong gia tộc không phân biệt tuổi tác hay địa vị xã hội, cần xưng hô theo ngôi thứ trong gia phả.
 Đối với các Chi Phái không trực hệ. Do nhiều giai đoạn biến động của Tộc Văn chúng ta, nên hiện nay thế thứ ngọn ngành chưa được chắp nối, cần xưng hô theo tuổi tác.


Điều 6:  Văn Tộc ta coi trọng Đoàn kết là điều kiện để sinh tồn, Con dân Tộc Văn phải phát huy tinh thần tương thân tương ái trong các Chi Phái giúp đỡ nhau trong hoạn nạn hoặc ốm đau cơ nhỡ, cũng như cùng nhau làm kinh tế, góp phần làm giàu cho bản thân và gia tộc. Con dân Tộc Văn có trách nhiệm vun đắp và giữ gìn tinh thần Đoàn Kết đó vì một mục tiêu chung là làm cho Văn Tộc ngày càng phồn thịnh.
 
Điều 7:   Các cháu thanh niên, thiếu nhi là tương lai của Đại Tộc Văn chúng ta, là thế hệ tiếp bước và kế thừa. Các Chi Phái các Tỉnh cũng như các tiểu chi phải có phương hướng để khuyến khích các cháu phát huy truyền thống hiếu học, cháu ngoan trò giỏi. Khen thưởng các cháu học sinh phổ thông đạt danh hiệu học sinh giỏi, đỗ đại học và đạt các giải cao khác của quốc gia và quốc tế.
 Các học sinh giỏi cấp trường, cấp quận, huyện do Hội Đồng các Chi Phái các Tỉnh khen, cấp Tỉnh và cấp quốc gia do Hội Đồng Tộc Văn Việt Nam khen tặng.


Điều 8:   Tộc Văn Việt Nam coi tuổi già là vốn quý, kêu gọi các con trai gái dâu rể thực thi đạo Hiếu, chăm sóc chu đáo cha mẹ già yếu, giúp các cụ sống lâu với con cháu. Khi các Cụ từ 80 tuổi trở lên ốm đau hoặc qua đời, gia chủ qua Chi trưởng báo cho Ban Chấp Hành-Hội Đồng Tỉnh, BCH-HĐ tổ chức thăm viếng tiễn đưa, con cháu trong toàn Chi cần có ý thức tham gia đầy đủ và chu tất; trong trường hợp xa cách HĐ Tộc Văn VN sẽ gửi thư chia buồn.
 
Điều 9:   Tộc Văn Việt Nam xem trọng sự đóng góp tích cực mọi mặt của con dâu đối với gia tộc; cha mẹ chồng có trách nhiệm nhắc nhở Tộc Ước để con dâu cùng tham gia thực hiện như là thành viên trực hệ của Tộc Văn.
 
Điều 10:   Tộc Văn Việt Nam biểu dương khen thưởng các Ủy Viên Hội Đồng, Ban Chấp Hành-Hội Đồng các Tỉnh, các CHI, PHÁI, các thành viên đã tận tâm, tận trí với công việc làm cho TỘC VĂN ngày càng gắn bó thân tình, thành đạt và phát triển..


  
族之有譜猶國之有史。蓋史以記一國之紀綱。
以記一族之世系精粹命脉。於是在族先世積德累仁其來也遠矣。生千載之下。食菓思樹飲河思源。子子孫孫勿世引之。            
“Tộc chi hữu phổ do quốc chi hữu sử. Cái sử dĩ ký nhất quốc chi kỷ cương.Phổ dĩ ký nhất tộc chi thế hệ tinh thần mạng mạch. Ư thị tại ngã tộc tiên thế tích đức lụy nhân kỳ lai dã viễn hỹ. Sinh thiên tải chi hạ. Thực quả tư thụ ẩm hà tư nguyên. Tử tử tôn tôn vật thế dẫn chi.”
Họ có phả cũng như nước có sử. Sử để ghi chép lịch sử của một nước. Phả để ghi chép thế hệ mạch lạc tinh túy của một họ. Như vậy họ ta đời trước đã tích đức chứa nhân để lại cho đời sau sung sướng. Sinh ở ngàn đời về sau ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Con con cháu cháu chớ quên điều ấy.

 

Để biết công đức của Tổ tiên, quá trình tạo dựng dòng họ, để giáo dục các thành viên trong gia đình, gia tộc… làm nền tảng cho đạo lý của gia đình, gia tộc:

Điều 1: Các Trưởng Chi, Trưởng Phái của các trực hệ có trách nhiệm ghi chép vào Gia Phả khi có sự biến đổi trong Chi Phái của mình vào dịp tế lễ. Mỗi thành viên trực hệ có trách nhiệm báo cáo cụ thể về sự biến động trong gia đình mình thông qua trưởng Chi Phái để ghi chép và chuyển về BCH-HĐ Tộc Văn các Tỉnh, sau đó chuyển về BCH-HĐ Tộc Văn VN lưu trữ.


Điều 2: Phương pháp biên soạn Gia phả của gia tộc đã thể hiện đầy đủ trong:  www.hovanvietnam.com trên cơ sở không phân biệt trưởng và thứ, nam và nữ, mọi người đều được ghi chép trong gia phả. 


Điều 3: Việc tục biên gia phả được tiến hành tại các chi họ nhưng cần thống nhất phương pháp để dễ so sánh và đối chiếu. Các chi họ sau khi in gia phả tục biên cần nộp lưu chiểu về BCH-TỘC VĂN VN. 


Điều 4: HĐ-TỘC VĂN VN sẽ hoàn thiện và xuất bản đĩa VCD hoặc lưu trên Văn Tộc gia phả qua trang: www.hovanvietnam.com.


CHƯƠNG 5: TỘC NGÂN(QUỸ HỌ)
         Bất kỳ hoạt động chung nào của gia tộc đều cần phải có ngân sách, ngày xưa ngân quỹ này được tạo nên nhờ ruộng hương hoả, ngày nay ruộng hương hoả đã sung công, vì vậy quỹ họ để duy trì các hoạt động đều do toàn thể con dân Tộc Văn đóng góp theo nghĩa vụ, công đức và các nhà tài trợ. 
Điều 1: Đóng góp quỹ họ là nghĩa vụ của toàn thể con cháu(không phân biệt nam nữ) trong việc báo hiếu tổ tiên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm đối với đại tộc. 


Điều 2: Các chi họ ở các Tỉnh và HĐ-Tộc Văn các Tỉnh không được quên nghĩa vụ đối với tổ tiên, hằng năm có nghĩa vụ với các chủ trương của HĐ Tộc Văn VN đề ra như: Tế Tổ, Xây Dựng, Tu tạo nhà thờ và các chủ trương khác v.v....


Điều 3: Mức đóng góp của các Chi Phái đều mang tính tự nguyện, các BCH-Tộc Văn của các tỉnh có nhiệm vụ lập danh sách các tộc viên tham gia đóng góp trong Tỉnh mình và đôn đốc thực hiện. 
Con cháu dâu rể không thuộc diện đóng góp, tuy nhiên HĐ Tộc Văn VN hoan nghênh mọi sự đóng góp, cung tiến công đức ngoài quy định. 


Điều 4: Các BCH các Tỉnh đã sinh hoạt riêng có nghĩa vụ trích quỹ hàng năm "giổ Tổ" về BCH-HĐ Tộc Văn VN. 


Điều 5: HĐ Tộc Văn VN biểu dương các tộc viên đã phát tâm công đức nhân dịp lâu ngày về bái tổ.


Điều 6: Các chi phí về xây dựng cơ bản sẽ do HĐ Tộc Văn VN quyết định và vận động riêng, lập dự toán và quyết toán theo công trình.


Điều 7: Quỹ Tộc được sử dụng cho các hoạt động của Văn tộc như: thờ cúng tổ tiên, khuyến học, hiếu hỷ, công tác phí. Mức chi cho các hoạt động đó do BCH-HĐ quyết định tuỳ theo khả năng quỹ thu được. BCH-HĐ lập sổ sách thu chi và quyết toán hàng năm báo cáo vào dịp tổng kết hàng năm.


Điều 8:  NỘI QUY QUẢN LÝ QUỸ HỌ
 Nhằm tăng cường quản lý-sử dụng hiệu quả quỹ theo hướng công khai minh bạch, vừa để tăng cường sự thống nhất đoàn kết tin tưởng trong toàn họ. 
Nay HĐ Tộc Văn VN ra "Nội quy quản lý quỹ Họ" nhằm cụ thể hoá các điều của Tộc ước để BCH-HĐ và con cháu trong toàn họ thực hiện. 
Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch BCH-HĐ chịu trách nhiệm trước HĐ Tộc Văn VN tổ chức tiếp nhận, quản lý tập thể quỹ họ theo điều 8 Chương 5; Lập sổ công đức có đánh số trang và dấu giáp lai tại nhà thờ; thay mặt họ tiếp nhận, cảm ơn và trao phiếu công đức; chịu trách nhiệm trước HĐ Tộc Văn VN quyết định chi tiêu theo nhiệm vụ đã ghi tại điều 8 Chương 5; lập dự toán và quyết toán các khoản chi lớn cho tổ chức các ngày tế, xây dựng cơ bản tại điều 7 Chương 5 và trình HĐ Tộc Văn VN xét duyệt; tổ chức định kỳ kiểm quỹ, 6 tháng sơ toán một lần, hàng năm quyết toán và báo cáo HĐ Tộc Văn VN cùng toàn Tộc trên cả nước.

1.Chủ tài khoản: HĐ Tộc Văn VN nhiệm kỳ thứ I(2012-2017) đã quyết định Ông Văn Như Cương-CT HĐ và Ông Văn Thanh Sơn-PCT BCH đồng chủ tài khoản Tộc Văn VN.

2.Kế toán: lập sổ ghi chép thu chi, theo dõi tài sản, sổ vàng công đức, cùng BCH-HĐ định kỳ kiểm quỹ, tổng hợp thu chi và báo cáo quyết toán.(phiếu thu - chi theo mẫu của bộ Tài chính, không thu chi ngoài sổ sách và không chứng từ). 

3.Thủ quỹ: giữ chìa khoá hòm công đức và cùng BCH-HĐ định kỳ kiểm quỹ, giữ gìn tốt quỹ họ, phải gửi vào tài khoản Ngân hàng đã được mở sau khi kiểm quỹ, mất mát phải bồi thường, cập nhật thu chi và định kỳ báo cáo với BCH-HĐ. 

4.Thủ từ: quét dọn, bảo vệ tài sản, hương khói định kỳ tại nhà thờ, đón tiếp con cháu trong họ và nhắc nhỡ mọi người liên quan thực hiện quy định tiếp nhận tiền công đức. 
 
5.Người góp tiền công đức: không đặt tiền trên bàn thờ hoặc trao tay không ghi sổ trước khi bỏ tiền vào hòm công đức, không chuyển gởi.Trường hợp không có điều kiện về dâng hương hãy gởi tiền công đức qua tài khoản của HĐ-Tộc Văn VN đã được mở như sau:

Tài khoản số : 1902.66.9784.6018 Chủ Tài Khoản : Văn Như Cương + Văn Thanh Sơn Tại Ngân hàng : Techcombank Chi nhánh : Nguyễn Thị Định (Tầng 1, 18T1, Đường Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Tel: + 84 4 62513015 / 62513016 / Fax: + 84 4 62513017)

6.Ban Kiểm tra: thay mặt con cháu toàn tộc giám sát thu chi của BCH-HĐ, theo nguyên tắc quản lý tài chính quy định, xác nhận quyết toán của BCH- HĐ trước khi báo cáo HĐ TỘC VĂN VN. 

7.Chủ Tịch Hội đồng Tộc Văn VN có trách nhiệm duyệt dự toán, vận động tài chính toàn Tộc và giám sát kiểm tra thu chi của BCH-HĐ. 


CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TỘC VĂN VIỆT NAM


Điều 1: Hội đồng Tộc Văn VN là tổ chức gồm đại diện các Phái của các Tỉnh, có uy tín và năng lực, là ngọn cờ tập hợp con dân các Chi Nhánh của toàn Tộc Văn  trong Tỉnh. 


Điều 2: Hội đồng Tộc Văn VN có nhiệm vụ đề ra phương hướng hoạt động, các nghị quyết, lập Tộc ước, Thành lập BCH-HĐ, Quy chế hoạt động, cố vấn và giám sát các hoạt động của BCH-HĐ về mọi mặt.
BCH-HĐ TỘC VĂN VIỆT NAM
Điều 3: BCH-HĐ là tổ chức do HĐ Tộc Văn VN đề cử thành lập, có nhiệm vụ triển khai các NGHỊ QUYẾT của HỘI ĐỒNG TỘC VĂN VN đề ra về các BCH-HĐ Tộc Văn Tỉnh. Thành lập Ban Trị Sự gồm: Kế Toán-Thủy quỹ, Chủ tài khoản tại Ngân Hàng, Văn Hóa-Nghi Lễ.


Điều 4: Ban Trị Sự, gồm đại diện các chi, phái cư trú tại Xã Mai Hùng-Quỳnh Lưu- Nghệ An-VN và Thành viên do HĐ Tộc Văn VN chỉ định.


Điều 5: Ban Trị Sự có nhiệm vụ cụ thể như sau:
1.Tổ chức tế tổ hàng năm theo nghi thức trang trọng có tác dụng giáo dục truyền thống. 
2. Bảo quản, duy tu, xây dựng các cơ sở vật chất của gia tộc bao gồm nhà thờ, mộ tổ, nhà ngang, nhà bia và các đồ tế tự v.v…. 
3. Giải quyết kịp thời việc thăm hỏi, phúng viếng, mừng thọ và khuyến học 
4. Quản lý và chi tiêu hiệu quả và hợp lý quỹ họ theo chỉ định của HĐ, quyết toán tài chính công khai hàng năm. 


Điều 6: Các BCH-HĐ các Tỉnh, vùng có nhiệm vụ tổ chức họp mặt đầu xuân tại nơi cư trú nhằm gắn kết tình thân tộc hướng về cội nguồn, thu tiền nghĩa vụ hàng năm gửi về BCH-HĐ Tộc Văn VN và tổ chức cho con cháu về dự lễ tế tổ. 


Điều 7: Việc họ là việc báo hiếu tổ tiên, mọi người xa cũng như gần cùng gắng sức chăm lo, không chờ có chức vụ mới làm, người góp tiền, người góp công, vì thế việc họ không có lương. 


CHƯƠNG 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 1: Toàn thể con cháu dâu rể TỘC VĂN VN có trách nhiệm thực hiện Tộc ước này kể từ  ngày Đại Hội Đại Biểu Thống Nhất Tộc Văn VN (8-9/12/2012)

Điều 2: HỘI ĐỒNG TỘC VĂN VN quyết định việc điều chỉnh, bổ sung Tộc ước này khi thấy cần thiết, nhằm phù hợp với tình hình phát triển của TỘC VĂN VN và xã hội. 

Điều 3: Hằng năm các BCH các Tỉnh cần kiểm điểm tình hình thực hiện Tộc ước của toàn thể các Chi Phái  trong Tỉnh, báo cáo về HĐ Tộc Văn VN . 

Điều 4: Con cháu Tộc Văn, tự hào với cội nguồn Tổ Tiên ngót 10 thế kỷ với bản sắc văn hoá của Tộc Văn, trên để nối nghiệp tổ tiên truyền lại, dưới nêu gương con cháu noi theo, một lòng thực hiện Tộc ước nhằm phụng sự Tổ tiên, duy trì đạo lý gia phong, làm cho Văn Tộc chúng ta ngày càng rạng rỡ thịnh phồn.


HỘI ĐỒNG TỘC VĂN VIỆT NAM
 
 

Tác giả bài viết: Văn Viết Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


nam linh chi nam linh chi huu co quà tặng sức khỏe nấm linh chi nấm linh chi hữu cơ mua nấm linh chi ở đâu nấm linh chi giải độc gan nấm linh chi chữa ung thư nấm linh chi hàn quốc nấm linh chi chữa mất ngủ dược phẩm thiên nhiên nấm linh chi nấm linh chi làm đẹp da nấm linh chi chữa mất ngủ nam linh chi nấm linh chi giải độc gan